Batas Nisab Zakat Kambing Minimal dalam Islam

batas nisab zakat kambing minimal

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang diemban oleh umat Muslim sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Salah satu bentuk zakat yang cukup spesifik adalah zakat kambing. Sudah tahu belum batas nisab zakat kambing minimal berapa? Nisab adalah batas minimum kekayaan yang harus dimiliki seseorang agar wajib membayar zakat. Zakat kambing atau zakat ternak kambing adalah … Read more